laboratorium

Białko C-reaktywne, znane jako CRP, to substancja, którą organizm wytwarza w odpowiedzi na stan zapalny. CRP jest jednym z tak zwanych białek ostrej fazy, których stężenie w surowicy krwi gwałtownie wzrasta w odpowiedzi na stany zapalne, infekcje czy urazy.

Badanie stężenia CRP jest często stosowane narzędziem diagnostycznym, które pomaga lekarzom zidentyfikować obecność stanu zapalnego w organizmie pacjenta. Wysokie stężenie CRP może wskazywać na szereg różnych stanów patologicznych, od infekcji bakteryjnych po choroby sercowo-naczyniowe.

W tym artykule szczegółowo omówimy, czym jest CRP, jakie są wskazania do wykonania badania CRP, jak przebiega badanie, jakie są normy oraz jak interpretować wyniki. Omówimy również, co oznacza podwyższone CRP, jakie jest jego znaczenie w diagnostyce chorób, jakie jest powiązanie między CRP a chorobami sercowo-naczyniowymi, a także co to jest badanie HS-CRP o wysokiej czułości. Na koniec dowiesz się, czy można wykonać badanie CRP w domu, jak leki wpływają na stężenie CRP, oraz jakie są różnice między CRP a Odczynem Biernackiego (OB).

Czym jest CRP?

Opis CRP

CRP, czyli C-reaktywne białko, to białko produkowane przez wątrobę w odpowiedzi na stan zapalny w organizmie. Jest to tzw. białko ostrej fazy – białko, którego poziom dramatycznie wzrasta w surowicy krwi, kiedy w organizmie zachodzi proces zapalny, infekcja, uraz, czy jest aktywne nowotworzenie.

Zakres zmian stężenia CRP jest bardzo szeroki – może wzrosnąć nawet o kilka tysięcy razy w porównaniu do wartości podstawowych. Dlatego badanie CRP jest tak użyteczne w medycynie, jako wskaźnik reakcji organizmu na szereg stanów patologicznych.

CRP jest białkiem o wysokiej czułości, co oznacza, że jego poziom może szybko wzrosnąć w odpowiedzi na stan zapalny. Jednakże, nie jest to białko o dużej specyficzności, co oznacza, że wysokie stężenie CRP nie wskazuje na konkretną chorobę, ale jedynie na obecność procesu zapalnego lub innej patologii. To oznacza, że wysokie stężenie CRP powinno skłonić lekarzy do dalszych badań w celu zidentyfikowania przyczyny stanu zapalnego.

CRP – wskazania do wykonania badania

Dlaczego wykonujemy badanie CRP?

Badanie CRP jest często zlecone przez lekarzy w celu oceny stanu zapalnego lub infekcji w organizmie. Główne wskazania do wykonania badania CRP to:

 1. Podejrzenie infekcji: Badanie CRP jest często stosowane do diagnozowania infekcji, zwłaszcza tych powodowanych przez bakterie. Wysokie stężenie CRP może wskazywać na obecność infekcji, chociaż nie jest to specyficzne dla żadnej konkretnej infekcji.
 2. Podejrzenie choroby autoimmunologicznej: Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń czy choroba Crohna, mogą powodować wzrost stężenia CRP. Badanie CRP może być zlecone w celu monitorowania aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie.
 3. Podejrzenie choroby serca: Wysokie stężenie CRP może wskazywać na stan zapalny naczyń krwionośnych, co może być znakiem choroby serca. Badanie HS-CRP, bardziej czułe badanie CRP, jest czasami stosowane do oceny ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, szczególnie u osób, które mają inne czynniki ryzyka.
 4. Monitorowanie leczenia: Badanie CRP może być również wykorzystywane do monitorowania skuteczności leczenia, szczególnie w przypadku infekcji bakteryjnych czy chorób autoimmunologicznych. Spadek poziomu CRP często wskazuje na poprawę lub ustąpienie stanu zapalnego.
 5. Ocena stanu ogólnego pacjenta: CRP jest również badane w ramach szeroko zakrojonych badań diagnostycznych mających na celu ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Warto pamiętać, że CRP jest jednym z wielu badań, które lekarze mogą zlecić w celu diagnozy stanu zdrowia pacjenta, i że wysokie stężenie CRP jest tylko jednym z wielu potencjalnych znaków choroby.

CRP – przebieg badania

Jak jest wykonywane badanie CRP?

Badanie CRP jest proste i szybkie. Poniżej znajduje się opis jego przebiegu:

 1. Pobranie krwi: Najpierw personel medyczny pobiera krew do specjalnej próbówki, najczęściej z żyły na przedramieniu. Pobranie krwi jest krótkotrwałym i zazwyczaj niewielkim dyskomfortem.
 2. Transport do laboratorium: Następnie próbka krwi jest transportowana do laboratorium, gdzie jest analizowana. W laboratorium krew jest obrabiana, aby oddzielić surowicę, która jest następnie analizowana.
 3. Analiza: W laboratorium technik medyczny używa specjalnego testu, który mierzy stężenie CRP w surowicy krwi. Testy są zazwyczaj automatyczne, co oznacza, że są wykonywane przez specjalne maszyny.
 4. Interpretacja wyników: Po wykonaniu badania, wyniki są przekazywane do lekarza, który je zinterpretuje i omówi z pacjentem.

Wyniki badania CRP są zazwyczaj dostępne dość szybko, zwykle w ciągu kilku godzin. Badanie CRP jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym specjalnym ryzykiem, poza niewielkim ryzykiem powiązanym z pobraniem krwi, takim jak infekcja, krwiak czy omdlenie.

CRP – normy

Jakie są normalne wartości CRP?

Normy CRP mogą nieco różnić się w zależności od laboratorium i jednostek, w których wyniki są wyrażane, ale ogólnie przyjmuje się, że normalne stężenie CRP w surowicy krwi wynosi poniżej 5 mg/l.

Wartości te mogą jednak być nieco wyższe u osób starszych, otyłych, palących papierosy czy u kobiet w ciąży. Wartości CRP mogą też być wyższe u osób z niektórymi przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, choroby serca czy choroby autoimmunologiczne.

W przypadku podejrzenia choroby sercowo-naczyniowej lekarze mogą zlecić badanie HS-CRP (CRP o wysokiej czułości), które jest bardziej czułe i może wykryć nawet niewielkie zmiany stężenia CRP. W przypadku badania HS-CRP, wartości poniżej 1 mg/l są uznawane za niskie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, wartości pomiędzy 1-3 mg/l są uznawane za średnie ryzyko, a wartości powyżej 3 mg/l są uznawane za wysokie ryzyko.

Ważne jest, aby zawsze konsultować wyniki badań z lekarzem, który zna historię medyczną pacjenta i jest w stanie prawidłowo zinterpretować wyniki w kontekście ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

CRP – interpretacja wyników

Jak interpretować wyniki badania CRP?

Interpretacja wyników badania CRP zależy od kontekstu klinicznego, w tym od objawów pacjenta, jego historii medycznej i wyników innych badań.

 1. Normalne wartości CRP: Jeżeli wynik badania CRP jest poniżej 5 mg/l, zwykle jest to uznawane za normalne. Oznacza to, że prawdopodobnie nie ma aktywnego stanu zapalnego w organizmie.
 2. Podwyższone wartości CRP: Wartości CRP powyżej 5 mg/l są uważane za podwyższone i mogą świadczyć o obecności stanu zapalnego w organizmie. Wysokie stężenie CRP może wystąpić w przypadku wielu różnych stanów, w tym infekcji, urazów, chorób autoimmunologicznych i nowotworów. W przypadku bardzo wysokich wartości CRP (powyżej 100 mg/l), najczęściej mamy do czynienia z ciężką infekcją bakteryjną lub poważnym urazem.
 3. Wartości HS-CRP: W przypadku badania HS-CRP, które jest bardziej czułe, wartości poniżej 1 mg/l są uznawane za niskie ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, wartości pomiędzy 1-3 mg/l są uznawane za średnie ryzyko, a wartości powyżej 3 mg/l są uznawane za wysokie ryzyko.

Ważne jest jednak pamiętać, że CRP jest niespecyficznym markerem stanu zapalnego. Wysokie stężenie CRP nie wskazuje na konkretną chorobę, ale jedynie na obecność stanu zapalnego w organizmie. Dlatego zawsze powinno być interpretowane w kontekście objawów pacjenta i wyników innych badań. W przypadku podwyższonego CRP, lekarz może zlecić dodatkowe badania w celu zidentyfikowania przyczyny stanu zapalnego.

CRP – podwyższone CRP

Co oznacza podwyższone CRP?

Podwyższone stężenie CRP w surowicy krwi jest najczęściej oznaką obecności stanu zapalnego w organizmie. Stan zapalny może być wywołany przez różne przyczyny, w tym infekcje, urazy, choroby autoimmunologiczne, nowotwory oraz inne stany chorobowe.

W przypadku infekcji, szczególnie tych wywołanych przez bakterie, poziom CRP może gwałtownie wzrosnąć, co jest oznaką aktywnej odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Podwyższone CRP może występować również w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń czy choroba Crohna, gdzie organizm atakuje własne komórki i tkanki, powodując stan zapalny.

Z kolei w przypadku nowotworów, poziom CRP może być podwyższony, co jest wynikiem aktywacji systemu immunologicznego w odpowiedzi na obecność komórek nowotworowych.

Podwyższone CRP może wystąpić również w przypadku urazów, operacji czy innych stanów, które powodują uszkodzenie tkanek i odpowiedź zapalną.

Wysokie wartości CRP nie są specyficzne dla żadnej konkretnej choroby, dlatego zawsze powinny być interpretowane w kontekście innych badań i objawów pacjenta. W przypadku podwyższonego CRP, lekarz może zlecić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę stanu zapalnego.

Wysokie CRP a diagnostyka chorób

Jak wysokie CRP pomaga w diagnostyce chorób?

Wysokie stężenie CRP jest często oznaką stanu zapalnego w organizmie i może pomóc lekarzom w diagnostyce różnych chorób. Choć samo CRP nie jest specyficzne dla żadnej konkretnej choroby, jest cennym narzędziem pomagającym w diagnozowaniu i monitorowaniu stanów zapalnych.

 1. Infekcje: CRP jest często używane do diagnozowania infekcji, zwłaszcza tych o etiologii bakteryjnej. Wysokie stężenie CRP w surowicy krwi może sugerować obecność infekcji, choć dalsze badania są zwykle potrzebne, aby zidentyfikować jej źródło.
 2. Choroby autoimmunologiczne: Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń czy choroba Crohna, mogą powodować wzrost stężenia CRP. Wysokie CRP może pomóc w diagnozowaniu tych chorób, a także w monitorowaniu aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie.
 3. Choroby serca: Wysokie stężenie CRP może wskazywać na stan zapalny naczyń krwionośnych, co może być znakiem choroby serca. Wysokie stężenie CRP, zwłaszcza mierzone testem HS-CRP, jest uznawane za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Nowotwory: Niektóre badania sugerują, że wysokie stężenie CRP może być związane z większym ryzykiem niektórych typów nowotworów, chociaż dalsze badania są potrzebne, aby potwierdzić te związki.

Podsumowując, wysokie stężenie CRP jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które może pomóc lekarzom w identyfikacji i monitorowaniu stanów zapalnych. Jest jednak tylko jednym z wielu narzędzi diagnostycznych i powinno być używane w połączeniu z innymi badaniami i oceną kliniczną pacjenta.

CRP a choroby sercowo-naczyniowe

Jaki jest związek między CRP a chorobami sercowo-naczyniowymi?

CRP, czyli białko C-reaktywne, jest markerem stanu zapalnego w organizmie, a badania naukowe wskazują, że stan zapalny odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca.

Miażdżyca, czyli zwężenie i twardnienie tętnic, jest procesem, w którym na ścianach tętnic gromadzą się płytki miażdżycowe, składające się z tłuszczów, cholesterolu, komórek zapalnych i innych substancji. Płytki te mogą powodować zwężenie tętnic i ograniczać przepływ krwi do serca lub mózgu, prowadząc do poważnych zdarzeń, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Podwyższone stężenie CRP w surowicy krwi jest często obserwowane u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i jest uważane za marker stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych. Istnieje też badanie zwane HS-CRP (CRP o wysokiej czułości), które jest bardziej czułe i może wykryć nawet niewielkie zmiany stężenia CRP. Wysokie stężenie HS-CRP jest uważane za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Należy jednak pamiętać, że pomimo związku między wysokim stężeniem CRP a chorobami sercowo-naczyniowymi, samo badanie CRP nie jest wystarczające do diagnozy choroby serca. Zwykle jest ono używane w połączeniu z innymi badaniami i oceną ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym pomiaru ciśnienia krwi, cholesterolu i cukru we krwi, jak również oceny stylu życia i historii rodzinnego występowania chorób serca.

HS-CRP – badanie CRP o wysokiej czułości

Co to jest HS-CRP i jak różni się od standardowego badania CRP?

HS-CRP, czyli high-sensitivity C-reactive protein, to badanie CRP o wysokiej czułości. Jest to bardziej precyzyjna wersja standardowego badania CRP, która pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian stężenia CRP w surowicy krwi.

Podczas gdy standardowe badanie CRP jest bardzo użyteczne w diagnozowaniu i monitorowaniu ciężkich stanów zapalnych, takich jak ciężkie infekcje, choroby autoimmunologiczne czy urazy, jego czułość może być niewystarczająca do wykrycia niewielkiego stanu zapalnego, taki jak ten, który może występować w chorobach sercowo-naczyniowych.

Badanie HS-CRP jest na tyle czułe, że może wykryć niewielkie stany zapalne w naczyniach krwionośnych, które mogą prowadzić do miażdżycy, czyli zwężenia i twardnienia tętnic. Z tego powodu HS-CRP jest często stosowane w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Wysokie stężenie HS-CRP (powyżej 3 mg/l) jest uznawane za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wartości poniżej 1 mg/l są uznawane za niskie ryzyko, a wartości pomiędzy 1-3 mg/l są uznawane za średnie ryzyko.

Podsumowując, główną różnicą między HS-CRP a standardowym badaniem CRP jest to, że HS-CRP jest bardziej czułe i może wykryć niewielkie zmiany stężenia CRP, co czyni je szczególnie użytecznym w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie CRP w domu

Czy można wykonać badanie CRP w domu?

Tradycyjne badanie CRP wymaga pobrania próbki krwi, która następnie jest analizowana w laboratorium. Jest to procedura, którą zazwyczaj wykonuje wykwalifikowany personel medyczny, taki jak pielęgniarka czy flebotomista. Dlatego tradycyjne badanie CRP zazwyczaj nie jest wykonywane w domu.

Jednak rozwój technologii medycznej doprowadził do powstania urządzeń do samodzielnego monitorowania niektórych parametrów zdrowotnych, w tym CRP. Takie urządzenia, często nazywane glukometrami CRP, pozwalają na wykonanie testu CRP w domu za pomocą małej próbki krwi, zazwyczaj pobranej z palca.

Zasada działania tych urządzeń jest podobna do glukometrów stosowanych przez osoby z cukrzycą. Użytkownik nakłada kroplę krwi na specjalny pasek testowy, który następnie jest wsuwany do urządzenia, które odczytuje i analizuje wynik.

Warto jednak zauważyć, że choć takie testy domowe mogą dostarczyć przybliżonych wyników, nie są one tak dokładne jak testy wykonywane w laboratorium. Ponadto, wyniki mogą być różnie interpretowane w zależności od indywidualnych cech osoby badanej, takich jak wiek, płeć, stan zdrowia ogólnego, a także obecność innych stanów zdrowotnych. Dlatego też, wyniki domowych testów CRP powinny być zawsze konsultowane z lekarzem.

Pamiętaj, że każde wyniki badań, w tym badanie CRP, powinny być interpretowane w kontekście ogólnego stanu zdrowia i innych objawów. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem.

Wpływ leków na stężenie CRP

Jak leki wpływają na stężenie CRP?

Leki, zwłaszcza te o działaniu przeciwzapalnym, mogą wpływać na stężenie CRP w surowicy krwi. CRP jest markerem stanu zapalnego, więc wszelkie leki, które zmniejszają stan zapalny, mogą obniżać stężenie CRP.

 1. Leki przeciwzapalne: Leki przeciwzapalne, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen czy diklofenak, a także kortykosteroidy, takie jak prednizon, mogą obniżać stężenie CRP, tłumiąc odpowiedź zapalną organizmu.
 2. Statyny: Statyny, leki obniżające cholesterol, mają również działanie przeciwzapalne i mogą obniżać stężenie CRP. Niektóre badania sugerują, że stężenie CRP może być używane do monitorowania odpowiedzi na leczenie statynami.
 3. Leki przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe: Leki te mogą obniżać stężenie CRP, zwalczając infekcje, które powodują stan zapalny.
 4. Leki przeciwreumatyczne: Leki takie jak metotreksat czy leki biologiczne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, mogą obniżać stężenie CRP, kontrolując aktywność choroby.

Pamiętaj, że pomimo wpływu leków na stężenie CRP, jest ono tylko jednym z wielu narzędzi, które lekarze używają do oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeśli jesteś na jakimkolwiek leczeniu i masz pytania dotyczące wpływu leków na stężenie CRP lub inne aspekty Twojego zdrowia, powinieneś skonsultować się z lekarzem.

CRP (C Reactive Protein) a OB (Odczyn Biernackiego)

Jaka jest różnica między CRP a OB?

CRP (C Reactive Protein) i OB (Odczyn Biernackiego), znany też jako szybkość sedymentacji erytrocytów (ang. ESR – erythrocyte sedimentation rate), to dwa różne markery stanu zapalnego w organizmie, które są często mierzone w laboratoriach medycznych.

CRP jest białkiem produkowanym w wątrobie w odpowiedzi na stan zapalny. Jego stężenie w krwi gwałtownie wzrasta w ciągu kilku godzin od wystąpienia stanu zapalnego, co czyni go szczególnie przydatnym w wykrywaniu ostrych stanów zapalnych. Po ustąpieniu stanu zapalnego stężenie CRP szybko wraca do normy.

OB jest miarą, jak szybko erytrocyty (czerwone krwinki) osiadają na dnie probówki w ciągu jednej godziny. W stanie zapalnym erytrocyty sklejają się i opadają szybciej, co prowadzi do wzrostu OB. OB zazwyczaj wolniej reaguje na stan zapalny niż CRP – może minąć kilka dni zanim OB wzrośnie, a po ustąpieniu stanu zapalnego może minąć kilka tygodni, zanim OB wróci do normy.

Oto kilka kluczowych różnic między CRP a OB:

 1. Czułość: CRP jest bardziej czuły na ostre stany zapalne niż OB i szybciej reaguje na zmiany w organizmie.
 2. Szybkość reakcji: CRP wzrasta i spada szybciej niż OB w odpowiedzi na stan zapalny.
 3. Specyficzność: Zarówno CRP, jak i OB mogą wzrosnąć w odpowiedzi na różne stany zapalne, ale CRP jest zwykle bardziej specyficzne i rzadziej podwyższone w stanie, który nie jest stanem zapalnym.

Pomimo tych różnic, CRP i OB są często używane razem w diagnostyce medycznej, ponieważ mogą dostarczyć lekarzom ważnych informacji o stanie zapalnym i odpowiedzi organizmu na leczenie.

Podsumowanie

CRP (C Reactive Protein) to białko produkowane przez wątrobę, które służy jako wskaźnik stanu zapalnego w organizmie. W przypadku infekcji, urazów lub chorób autoimmunologicznych stężenie CRP w krwi może gwałtownie wzrosnąć. Badanie CRP jest łatwe do wykonania i jego wyniki są dostępne dość szybko, co czyni je użytecznym narzędziem w diagnostyce różnych stanów patologicznych.

Badanie CRP o wysokiej czułości, znane jako HS-CRP, jest używane do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jako że jest w stanie wykryć niewielki stan zapalny, który może prowadzić do takich chorób.

Badania domowe na CRP są dostępne, choć nie są tak precyzyjne jak badania laboratoryjne. Różne leki, w tym te przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, mogą wpływać na stężenie CRP w krwi.

CRP i OB (Odczyn Biernackiego) to dwa różne markery stanu zapalnego, które są często używane razem w diagnostyce medycznej. CRP jest bardziej czułe na ostre stany zapalne i szybciej reaguje na zmiany w organizmie, podczas gdy OB, choć mniej czułe, może dostarczyć dodatkowych informacji o długotrwałych stanach zapalnych.

Pamiętaj, że każde badanie, w tym badanie CRP, powinno być interpretowane w kontekście ogólnego stanu zdrowia i innych objawów. W razie jakichkolwiek obaw dotyczących wyników badań zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem.