Wymiar czasu pracy w całym 2020 roku wynosi 2024 godzin. Jak kształtuje się wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w 2020 r.?

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

  1. przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);
  2. dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
  3. odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.
MiesiącLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń1682110
Luty160209
Marzec176229
Kwiecień168219
Maj1602011
Czerwiec168219
Lipiec184238
Sierpień1602011
Wrzesień176228
Październik176229
Listopad1602010
Grudzień1682110
Łącznie2024253113

*  w sierpniu i grudniu wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę