Prawo i Sprawiedliwość sukcesywnie realizuje program wyborczy. W przygotowanym poniżej raporcie znajduje się podzielona tematycznie lista zrealizowanych od 2015 roku obietnic PiS. Raport zawiera także listę programu Polski Ład, która zaczęła być realizowana w 2021 roku. Lista jest stale akualizowana i wraz z postępem czasu wydłuża się o nowe pozycje.

Podatki

– Dzień wolności podatkowej wypada wcześniej niż za rządów PO czyli płacimy niższe podatki

– Wysokość dopuszczalnych kosztów uzyskania przychodu w 2021 r. podwojono w stosunku do 2015 roku

– Obniżka VAT do 5% na żywność dla niemowląt i art. dziecięce od 1 lipca 2020 roku (wcześniej 8% )

– Mały ZUS dla mniejszych przedsiębiorców

– 0% PIT dla młodych do 26 roku życia

– Obniżka PIT do 17%. od 2020 r. (wcześniej za PO z 18%)

– Obniżka akcyzy na energię elektryczną

– Zmniejszenie podatku CIT do 9 % (wcześniej za PO 19%) w przypadku najmniejszych spółek kapitałowych, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą 1,2 mln EUR oraz do 5% od dochodów z dysponowania prawami własności intelektualnej co jest najniższą stawką CIT w Europie

– Obniżka VAT do 5% na owoce cytrusowe od 1 lipca 2020 roku (wcześniej 8% )

– Obniżka VAT do 5% na pieczywo i ciastka każdego rodzaju od 1 lipca 2020 roku (wcześniej 5%, 8% i 23%)

– Obniżka VAT do 5% na książki i e-booki do jednej stawki od 1 lipca 2020 roku

– Niższy PIT dzięki podwyżce kosztów uzyskania przychodów od 1 lipca 2020 roku

– Obniżka VAT do 8% na domową instalację fotowoltaiczną od 1 lipca 2020 roku

– 15% wynosi dziś stawka ryczałtu w zakresie usług programistycznych (wcześniej za PO 17%)

– 17% wynosi dziś stawka ryczałtu dla wolnych zawodów (wcześniej za PO 20%)

– Reforma PIT. To Fiskus ma obowiązek wypełnić deklarację za podatnika. Nawet, jeśli nie zrobimy nic, rozliczenie trafi do urzędu skarbowego. Oczywiście istnieje możliwość internetowej edycji deklaracji PIT i własnego rozliczenia.

– Podatek katastralny dla firm np. od powierzchni centra handlowego itp

– Podmioty publiczne będą miały maksymalnie 30 dni na zapłatę wierzycielowi. Nowa ustawa ma przerwać praktykę finansowania się dużych firm kosztem mniejszych.

– Inwestowanie w Fundusze ma być tańsze W życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów. Od 1 stycznia tego roku wynagrodzenie stałe, jakie TFI może pobrać od klienta w zamian za usługę zarządzania aktywami, wynosi maksymalnie 3,5 proc. od aktywów netto w skali roku. To efekt rozporządzenia ministra finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku. Docelowo koszty stałe związane z zarządzaniem aktywami w TFI mają spaść do 2 proc. w 2022 roku.

– Pieniądze z OFE prywatne i dziedziczone. Rewolucyjne zmiany w systemie emerytalnym. Pieniądze, które automatycznie zostaną przekazane ze zlikwidowanych OFE do IKE staną się w całości prywatne i dziedziczone w przypadku śmierci oszczędzającego.

– Odzyskanie 1 mld zł od Kulczyków za autostradę

– Refundacja 700 zł za zakup kas fiskalnych on-line. Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 90% ceny netto kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku zakupu więcej niż jednej kasy fiskalnej, ulga przysługuje na każdą z nich.

– Udział podatków w cenie Pb95 wg KE wynosi w Polsce 51% (w 2019 r.) i jest to drugi najmniejszy podatek w UE. Przykładowo Francja ma 61%, Niemcy mają 62%, Włochy 63%.

– Uruchomienie e-Urzędu Skarbowego, który będzie rozwinięciem działającego z sukcesem systemu E-Deklaracje. To on w 2022 r. stanie się miejscem zdalnego kontaktu obywateli z administracją skarbową. e-Urzęd Skarbowy przejmuje sukcesywnie wszystkie usługi elektroniczne z istniejących systemów jak Twój e-PIT, za pomocą której można złożyć zarówno zeznanie roczne PIT, jak i jego korektę.

Za pomocą e-US podatnicy mogą również uzyskać informacje o mandatach wystawionych im m.in. przez policję, sanepid, Straż Graniczną, Straż Leśną. Mogą też od razu je zapłacić, podobnie jak i podatki, a także sprawdzić numer swojego mikrorachunku.

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

W e-Urzędzie skarbowym zostaną udostępnione także nowe usługi takie jak pobieranie z e-konta różnego rodzaju zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach czy to aby akty notarialne były przesyłane do urzędów skarbowych elektronicznie. Jednak nie chodzi o to, aby były one przekazywane przez e-US np. w PDF, ale żeby informacje w nich zawarte trafiały prosto do systemu, tak żeby urzędnicy nie musieli już ich przepisywać ręcznie.

Powstanie też nowa funkcjonalność dla komorników. Będzie ona realizowana poprzez integrację z systemem Currenda, który jest wykorzystywany przez kancelarie komornicze, tak aby z tego poziomu (a był to postulat przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej) komornicy mieli zapewnioną obsługę zarówno zajęć wierzytelności, wniosków o udostępnianie informacji o zobowiązanym, jak również adnotacji i pism. Trwają prace, aby czynności związane z obsługą zajęć oraz wniosków były realizowane automatycznie poprzez integracje e-US z innymi systemami KAS. W docelowym modelu ma to być podstawowy kanał komunikacji komorników sądowych z urzędami skarbowymi.

Praca

– Najwyższa w historii płaca minimalna tj 2 tys zł, minimalna emerytura 1 tys zł i stawka za godzinę 12 zł/h

– Elektroniczna możliwość przechowywania dokumentów pracowniczych przez 10 lat zamiast niepraktycznego stosu papierów przez 50 lat

– Zakaz pracy supermarketów w wybrane niedziele. Dozwolone w sklepach rodzinnych, kiedy pracuje właściciel

– Możliwość odzyskania pieniędzy wysłanych na błędne konto

Przedsiębiorcy

– „Konstytucja dla biznesu” (od 30 kwietnia 2018 roku.) to pakiet ustaw, reformujących i upraszczających przepisy dotyczące prowadzenia działalności.

– W relacjach przedsiębiorca-urzędnik: wprowadzenie zasady – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; przyjazna interpretacja przepisów tzn. niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców; zasada proporcjonalności tzn urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje; powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej tzn. jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm. Początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca musi zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to jest obecnie. Potem może skorzystać przez 2 lata z obniżonych (preferencyjnych) składek.

– Przy zawieszaniu działalności. Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

– W kontaktach z urzędami. Rozwinięcie https://biznes.gov.pl o usługi dla zalogowanych. np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

– Przy korzystaniu z pełnomocników. Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne

– Przy działalności reglamentowanej. Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej

– Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców. Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego. Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

– Przy prowadzeniu działalności przez cudzoziemców. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

– Pakiet “100 zmian dla przedsiębiorców” np. Łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu, rozwiązania prawne dla start-upów, zasada co nie jest zabronione jest dozwolone, domniemanie uczciwości podatnika, uzupełnienie brakujących dokumentów w postępowaniu administracyjnych, zasada pewności prawa, zasada proporcjonalności

– „Pakiet MŚP” to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich – zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Są to m. innymi: uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP, skrócenie – ze 150 do 90 dni – terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, poszerzenie kategorii „małego podatnika”, czyli podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przepisy Pakietu poprawiają płynność firm i zmniejszają obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym. Obniżają również koszty funkcjonowania pracodawców.

– Od 1 stycznia 2019 roku koszty wynagrodzenia małżonka mogą być wliczane w koszty firmy

– Kwota amortyzacji samochodu podniesiona z 20 tys. euro. (około 86 tys zł) do 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych).

– Tzw. Estoński CIT dla mikro i małych przedsiębiorstw od 1 stycznia 2021 r. Ma polegać na tym, że dochód tak długo nie będzie opodatkowany, jak długo będzie zatrzymany w firmie i reinwestowany. Fiskus pobierze daninę dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Przedsiębiorcy nie zapłacą więc podatku, jeśli zysk zainwestują, zamiast przeznaczać go na dywidendy.

– Mały ZUS plus czyli obniżone składki dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęli przychodu wyższego niż 120 tys. zł. W 2021 roku warunek ten pozostaje bez zmian.

– Zwiększenie limitu dla ryczałtu z 250 tys. euro obrotów (w 2020 roku limit dla ryczałtu wynosi 1 093 350 zł) do 1 miliona euro w 2021 r., a z zamiarem powiększenia tego do dwóch milionów euro – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Więcej firm będzie mogła płacić mniejsze podatki, dzięki czemu zakładane jest zmniejszenie biurokracji.

– Od 1 lipca 2021 r. można założyć prostą spółkę akcyjną. Brak barier formalnych i finansowych na starcie – wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h). W przypadku prostej spółki akcyjnej możliwe jest także objęcie akcji w zamian za pracę lub usługi na rzecz spółki. Nowością jest także brak konieczności powoływania rady nadzorczej, jednoosobowy zarząd czy hybryda tych dwóch ciał – rada dyrektorów. Ponadto przedsiębiorcom przyznano swobodę w kształtowaniu umowy spółki czy wprowadzono uproszoną procedurę likwidacji. Równocześnie jednak, by utemperować krytycznych wobec pomysłu prawników i urzędników resortu sprawiedliwości, PSA ma wbudowane „bezpieczniki”, jak. np. zakaz wypłaty całości zysku i obowiązek przeznaczania jego części na kapitał zapasowy spółki. W ten sposób chronieni mają być potencjalni wierzyciele.

– Akcjonariat nie będzie już anonimowy. Nadchodzi rewolucja dla tysięcy przedsiębiorców. Obowiązkowa dematerializacja i faktyczny koniec z akcjami na okaziciela

– „Maluch Plus” to rządowy program dofinansowujący tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków). W budżecie „Malucha Plus” na rok 2021 jest 450 mln zł. Dzięki programowi wzrosła liczba dostępnych miejsc w żłobkach o około 100 tys. miejsc.

Uszczelnienie VAT

– Walka z mafią VAT (aż 220 mld zł utracono w latach rządów PO) to jest tyle ile WOŚP zbierała by od Polaków przez 7 tysięcy lat (dla porównania WOŚP nazbierała przez 28 lat 1 mld zł czyli 28×220=6160 lat zbierania WOŚP na taką kwotę, którą wyłudziła mafia VAT)

– Narzędzia za pomocą jakich rząd PiS uszczelnił VAT: Pakiet paliwowy, STIR, SENT, JPK, MPP, Split payment, Kasy online, wcześniej można było wymienić paragon na fakturę a teraz ograniczenie wymiany tj jeśli na paragonie jest NIP, kara za fałszowanie faktur teraz jest jak za fałszowanie pieniędzy 25 lat a wcześniej grzywna

– Koniec zbierania cudzych paragonów aby odliczyć od podatku. Koniec oszustw w marketach budowlanych i na stacjach paliw. Od lipca 2020 r. można wymienić na fakturę tylko paragon z numerem NIP nabywcy. Sprzedawca, który zasad nie będzie przestrzegać, będzie musiał zapłacić podwójny VAT

– Jednolity Plik Kontrolny przy rozliczeniach podatkowych i jednolita służba skarbowa (powstała z połączenia służb skarbowych i służb celnych), co ogranicza wyłudzenia podatkowe związane z tzw. przestępstwami karuzelowymi w eksporcie i imporcie.

– Centralna baza faktur czyli system rejestrujący obieg faktur

– Uszczelnienie VAT oznacza około 20 mld zł dodatkowego przychodu do budżetu co roku

– Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która ma chroni podatników przy naliczaniu stawek VAT ponieważ organ podatkowy nie ma możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS

– Rozbicie Mafii Paliwowej, która m. innymi skupywała nierentowne stacje benzynowe i sprzedawała na nich paliwo bez akcyzy. Mafia paliwowa w latach 2013-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł.

– Eliminowanie piramid finansowych. W czasach PO w Polsce działały liczne piramidy finansowe takie jak SKOK Wołomin (straty 4,3 mld zł pokryte z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), Amber Gold (wyłudzone 851 mln zł od ponad 18 tys. osób), Gallery New Form (wyłudzone nawet 800 mln zł od kilkuset osób), Finroyal (wyłudzone 100 mln od 1,7 tys. osób), Flexworld (wyłudzone 11 mln zł od 2 tys. osób), Rentier D.K. (wyłudzone 6 mln zł od 2 tys. osób). Od 2017 roku UOKiK wytypował 19 takich podmiotów działających na zasadzie piramidy finansowej. W części z nich zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która została powołana przez wcześniejszy rząd PiS ustawą z dn. 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym wpisuje takie podmioty na listę ostrzeżeń publicznych.

– Mafia lekowa rozbita przez CBA. 140 milionów złotych były warte leki, które wbrew przepisom wywiozły za granicę cztery osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– Walka z mafią hazardową zakazująca automatów i stron hazardowych (będą produkować i obsługiwać Polska Wytwórnia papierów Wartościowych oraz Wojskowe Zakłady Łączności, które to zyski będą wpływać do budżetu) 1 kwietnia 2017 roku

– Rząd przyjął pakiet e-commerce, zapłacimy VAT za e-zakupy spoza UE

Reformy wymiaru sprawiedliwości

– Ustawa porządkująca prawa i obowiązki komorników. M. innymi przywrócono zasadę, że opłaty egzekucyjne stanowić mają należność budżetu państwa. W czasach PO funkcjonowało rozwiązanie oparte na założeniu, że opłaty egzekucyjne stanowią w całości dochód komornika prowadzącego kancelarię.

– Nagrywane egzekucje, ujawnianie majątku. Nowa era u komorników. Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie dwie ustawy mające na celu gruntowną restrukturyzację służby komorniczej. Zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych nad komornikami, obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych przeprowadzanych w terenie czy wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego – to tylko niektóre ze zmian, jakie mają zapobiegać naruszeniom, a tym samym zwiększyć prestiż zawodu komornika.

– Już od 1 lipca br. Sejm przyjął dziś ważną ustawę usprawniającą postępowania sądowe: usprawnienie zdalnych rozpraw w postępowaniu cywilnym, e-doręczenia pism do pełnomocników, e-licytacja nieruchomości, pełna jawność rozpraw dot @KW_GOV_PL przed sądami administracyjnymi z transmisją online

– Od 1 lipca wszelkie zmiany oraz nowe spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym można rejestrować w pełni elektronicznie. Będzie szybciej i bez papieru.

– Sejm właśnie uchwalił ważne zmiany w prawie karnym: skuteczniejsza walka z terroryzmem, szybsze blokowanie zakazanych treści w internecie, usprawnienie postępowań karnych (m. innymi posiedzenia wstępne, ułatwienie rozpraw zdalnych)

– Rejestr przestępców seksualnych i projekt min. sprawiedliwości zaostrzenia kar

– Mniejsza liczba stanowisk funkcyjnych w sądach

– Obniżenie opłat za adwokata

– Przywrócenie funkcji asesora

– Rozszerzenie bezpłatnej pomocy prawnej

– Elektroniczne wnioski do KRS i Ksiąg wieczystych

– Bezpłatne dyżury mediacyjne w sądach

– Zasada jednej rozprawy (post. cywilne)

– Krótkie terminy (post. cywilne)

– Kary za przewlekanie postępowań (post. cywilne)

– Szybki tryb dla przedsiębiorców (post. cywilne)

– Zwięzłe uzasadnienia wyroków

– Likwidacja absurdów w sądach np. odczytywanie na rozprawie tomów akt)

– Odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego

– Jeden sędzia rozpozna sprawę. Ustawa zakłada przyjęcie jako zasady rozpoznawania spraw przez jednego sędziego (także w drugiej instancji), co wyeliminuje odwoływanie rozpraw w razie choroby jednego z członków składu orzekającego. Takie rozwiązanie umożliwi też bardziej efektywne wykorzystanie kadry orzeczniczej. (04.2021)

– Szybkie doręczenia profesjonalnym pełnomocnikom (adwokatom, radcom prawnym, Prokuratorii Generalnej) pism sądowych za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego (Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych). Pozwoliło to ograniczyć ilość korespondencji papierowej i skróci czasu obiegu korespondencji między sądem a pełnomocnikami. Już dziś pisma te zamieszcza się na portalu, zatem nowe przepisy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań informatycznych. Uwolnią sądy od drukowania i wysyłania takiej korespondencji tradycyjną pocztą. Pismo będzie dostępne w systemie natychmiast po jego umieszczeniu, a skutek doręczenia nastąpi z dniem zapoznania się z nim przez pełnomocnika – nie później jednak niż 14 dni od umieszczenia na portalu. Obecnie okres między wysłaniem pisma a dołączeniem do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru może zająć aż ponad miesiąc. (04.2021)

– Ustawa Ministerstwa Sprawiedliwości uchwalona przez Sejm w pełni informatyzująca postępowania upadłościowe, zwłaszcza upadłość konsumencką.

– Akta prowadzone wyłącznie elektronicznie, wszystkie wnioski online, pełen dostęp dla stron

– Przygotowanie planu zwiększenia transparentności w sądownictwie poprzez publikowanie w internecie orzeczeń i i transmisję rozpraw online.

– Losowanie spraw dla sędziów aby byli rzeczywiście bezstronni – aplikacja jest zbudowana w ten sposób, że każdy z sądów wprowadza dane co do sygnatury sprawy, co do sędziów, którzy w tym sądzie orzekają i raz na dzień dokonuje się losowanie w systemie – właściwie serwerach położonych centralnie – a na drugi dzień przewodniczący wydziału po prostu pobiera wydruk, w którym już ma przydzieloną sprawę, przydzielonego sędziego do sprawy zupełnie bezstronnie

– Uchwalenie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) zgodnie z dyrektywą UE

– Dwu kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego z 2018 roku.

– Przeźroczyste urny wyborcze i monitoring w lokalach oraz nakładki na listę wyborczą. Zgodnie z nową definicją znak „x”, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu.

Zaostrzenia kar za przestępstwa

– Za wzięcie łapówki powyżej miliona złotych może grozić nawet 20 lat więzienia.

– Ustawa antylichwiarska z 2016 r. Wprowadzająca m. innymi limit pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz mechanizm odpłatnego rolowania długu

– Wprowadzenie Konfiskaty rozszerzonej pozwalającej orzec przepadek mienia w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej. Model tzw. konfiskaty rozszerzonej opiera się na domniemaniu przestępczego pochodzenia mienia sprawcy, który będzie musiał udowodnić, że majątek, który posiada, pochodzi z legalnego źródła. Wzrost w wartości mienia, które udało się zatrzymać, a które przestępcy przepisali na krewnych i znajomych w latach 2015-2019 był aż pięciokrotny z 0,75 mld zł do 3,9 mld zł

– Zmieniają się zasady związane z mandatami i grzywnami, a w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu będzie również możliwość konfiskaty samochodu i bardzo wysokie kary.

– Ustanowienie stałej granicy na poziomie 500 zł dla której kradzież staje się przestępstwem. W nowelizacji zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. „Rejestr będzie służył policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni „zawodowi” złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo” – uzasadniało MS.

– Ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. W 2021 r. było to 2 tys. takich przypadków. Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości został stworzony cały system długofalowej pomocy dla ofiar tego rodzaju przestępstw. W Polsce działa 370 ośrodków świadczących wsparcie poszkodowanym. Można uzyskać tam m. innymi pomoc psychologiczną i prawną dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości.

– Zakaz odbierania dzieci od rodziców z powodu ubóstwa (za PO setki rodzin rozdzielonych)

– Zakaz wydawania dzieci za granicę przed postanowieniem sądu

– Wydłużenie okresów przedawnienia przestępstw

– Reforma alimentów 389% wzrost ściągalności alimentów

– Kary za cofanie liczników w samochodach. Grozi za nie od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności i jest przestępstwem. Ale więzienie to nie koniec kar, bowiem pojawiła się również kara grzywny. Jest ona ustalona na wysokość do 3 tys. złotych. Grozi ona również wtedy, kiedy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy. Taka sytuacja może mieć miejsce choćby w przypadku nieodwracalnej awarii licznika lub elementu nierozerwalnie z nim złączonego. (25.05.2019)

– Wzrost o 100% zatrudnienia więźniów. Największy % pracujących więźniów w Europie (za czasów PO najmniejszy)

– Rozszerzenie obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren.

– Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt m. innymi zakaz trzymania psów na łańcuchach, występów zwierząt w cyrkach i hodowania lisów na futra, 5 lat kary za znęcanie się, do 100 tys. obligatoryjnej nawiązki dla organizacji pomagającym zwierzętom.

– Nowelizacja zaostrzyła kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. „Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet ograniczeniem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł”

– Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych

– Ustawa dezubekacyjna obniżająca emerytury dla funkcjonariuszy UB czyli namiestników z ZSRR.

– 10x wyższa grzywna z 500 zł na 5 tys. zł śmiecenie w lesie

– Nakaz jazdy na rowerze w kasku dla dzieci w celu ochrony przed wypadkiem

– Solarium od 18 roku życia

– Zużycie rzeczy odzyskanych z przemytu – nie są już niszczone jak to było wcześniej

– Dwaj prezesi spółek węglowych zostali skazani (11.2015) przez sąd w Rudzie Śląskiej na karę pozbawienia wolności za branie łapówek od Barbary Kmiecik. tzw. śląskiej „Alexis” i działanie na szkodę spółek, którymi zarządzali. To orzeczenie oficjalnie potwierdziło istnienie mafii węglowej, przez którą branża górnicza straciła wiele milionów.

– Oskarżenia o znaczne wyłudzenia VAT: +223% (2015-2018)

– Akty oskarżenia w sprawach o korupcję i przestępczość zorganizowaną: +108% (2015-2018)

– Zwiększone nakłady na pomoc ofiarom przestępstw

– Sejm przyjął zmiany w ustawie o IPN, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów (także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką). Ustawa zakłada także możliwość wytaczania za takie sformułowania jak „polskie obozy śmierci” procesów cywilnych, m.in. przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie będą przysługiwać Skarbowi Państwa.

Spółki skarbu państwa

– Repolonizacja banków i pozyskanie źródeł przychodu do budżetu państwa. PZU przejął Alior Bank, który z kolei kupił Meritum Bank i działalność podstawową Banku BPH, a PKO BP przejął całą grupę Nordea (Nordea Bank, Nordea Finance, Nordea Polska TunŻ). Obecnie banki z kapitałem krajowym przekraczają połowę udziału w rynku. Sam Pekao miał na koniec pierwszego kwartału 9,8 proc. aktywów sektora bankowego. Jeszcze przed transakcją zagraniczne instytucje kontrolowały 56,6 proc. rynku. Obecnie to krajowe podmioty zyskają przewagę i mają ponad 53 proc. aktywów.

– Giełda Papierów Wartościowych bije rekordy (najwyższa wartość WIG w historii była 23.01.2018 roku). W 2021 r. wraca na wzrosty po załamaniu na świecie w 2020 r.

– Górnictwo w 2017 r, ma zyski wynoszące 1,6 mld zł wobec 2,3 mld zł strat rok temu i w poprzednich latach rządów PO

– PKP Cargo – drugi co do wielkości przewoźnik w UE kupuje w Newagu 31 lokomotyw, zbuduje terminal w Zduńskiej Woli oraz planuje uruchomić na Podkarpaciu produkcję seryjną wagonów. (09.2019)

– Spółki skarbu Państwa nie dotują niemieckich mediów poprzez wykupienie reklam

– Zysk Orlenu za rządów PiS wzrósł o 900 proc.! PKN Orlen przez 3,5 roku rządów PiS osiągnął zysk na poziomie ok. 21 miliardów złotych. To wzrost o 900 proc. w porównaniu do zysków osiąganych przez grupę przez osiem lat rządów PO-PSL.

– Orlen po 12 latach porozumiał się z Litwą i transport produktów z rafinerii w Możejkach będzie odbywał się krótszą trasą na Łotwę i Estonię. (02.2020)

– Orlen Deutschland to już 600 stacji paliw w Niemczech. (02.2020)

– PKO BP prześcignął niemieckiego giganta – ma większą wartość niż Deutsche Bank

– Spółki skarbu mają rekordowe zyski a ich wartość giełdowa wzrosła o 44 mld zł

– LOT kupił nowe Boeingi i ma rekordowe zyski. Rekordowa liczba pasażerów PLL LOT w 2018 roku

Budżet państwa

– W czasie największego kryzysu po II wojnie światowej deficyt budżetu 2020 r. wyniósł ostatecznie 7% podczas gdy za PO w 2009 r. deficyt wynosił 7,3% kiedy nie było kryzysu. Gdyby nie niespodziewanego globalny kryzys z powodu pandemii Koronawirusa w 2020 r. po raz pierwszy byłby budżet zrównoważony czyli z zerowym deficytem. Deficyt spowodowany był decyzją o uruchomieniu pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarcz antykryzysowych.

– Wzrost PKB w latach 2015-2020: +20,9%. Według wyliczenia GUS polska gospodarka urosła o 20,9 proc. w latach 2015-2020 w cenach stałych, tj. z uwzględnieniem inflacji. W 2020 r. Polska wiceliderem PKB w Europie ze wzrostem 5%. W państwach europy zachodniej bliski zerowa lub ujemny.

– Dochody budżetowe w ciągu 5 lat wzrosły o 45% tj. o 130 mld zł. Z 289 mld w 2015 r. do 419 mld zł w 2020 r. i to mimo tego, że Polacy płacą niższe podatki o czym świadczy szybciej wypadający Dzień wolności podatkowej

– Wpływy budżetowe za czasów PO tj. po 05.2015: VAT 50,2 mld zł, PIT 17,4 mld zł, CIT 12,9 mld zł. Wpływy budżetowe za czasów PiS tj. po 05.2021: VAT 85,6 mld zł (+70,5%), PIT 28,5 mld zł (+63,9%), CIT 17,2 mld zł (+33,3%) i to po obniżeniu VAT na wiele produktów, PIT 0% dla młodych, PIT 17% i CIT 9%.

– Luka podatkowa w latach 2015-2019: -75%

– Dochody budżetu państwa z prywatyzacji od 2015 roku spadły do 0,1 mld zł co oznacza, że rząd nie wyprzedaje majątku państwowego

– Dług zagraniczny poniżej 60% PKB (z prognozą na 50% w 2021 r.) podczas gdy za czasów PO dług zagraniczny wynosił 75% PKB (2013 r.).

– Spadają koszty obsługi długu publicznego. W 2013 r. wynosiły one 40,5 mld zł co stanowiło wtedy aż 15% wszystkich wydatków budżetu państwa a w roku 2021 wynosiły tylko 28 mld zł tj około 6% wszystkich wydatków budżetu państwa.

– Bezrobocie w latach 2015-2020 spadło o połowę. Najniższe bezrobocie w historii Polski (około 3%) czyli poniżej 1 mln osób (06.2021 r.). Za czasów PO bezrobocie było na poziomie 7% tj 2,3 mln osób (02.2013 r.)

– Wzrost wynagrodzeń (średnia płaca) w latach 2015-2020: +32,3%

– Zaniechanie inicjatywy PO nt wchodzenia do strefy Euro, która rozwija się wolniej niż Polska

– Rezygnacja z dostępu do 9,2 mld dolarów linii kredytowej MFW (16.10.2017 r.), który to dostęp kosztował w ciągu 8 lat aż 2 mld zł

– Polska ma wśród krajów UE najwyższy % wykorzystanych środków z dotacji UE. W latach 2014-2020 zostało wykorzystanych 100% środków

– Podatek bankowy. 10 największych banków komercyjnych zapłaci 3,57 mld zł

– ZUS zrezygnował z 8 mld zł dotacji ze skarbu państwa (2018 r.). Pierwszy raz. Wynika to z rzetelnie płaconych składek

– Rok 2017 miał najwyższy na przestrzeni ostatniej dekady wynik sprzedaży polskich bonów skarbowych przekraczający 6,8 mld

– Spektakularny awans Polski. Płacimy odsetki jak USA. Piątkowa decyzja agencji Standard & Poor’s o podwyższeniu ratingu Polski z poziomu ósmego w skali S&P do siódmego, już daje wymierne efekty dla polskiej gospodarki. Oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych spadło w poniedziałek na giełdach światowych poniżej 3,2 proc., tj. o 0,05 pkt. proc. od piątku. Mało? Wystarczy wspomnieć, że licząc od całego państwowego długu, który przekracza już bilion złotych, 0,05 proc. to 500 mln zł rocznie. A to tylko efekt jednego dnia po obniżce ratingu.

– Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w historii sprzedało obligacje denominowane w złotych z zerową rentownością. Oznacza to, że Polska nie zapłaci od zaciągniętego długu żadnych odsetek. To z jednej strony zasługa banku centralnego, który obniżył stopy proc. do rekordowo niskiego poziomu (referencyjna wynosi 0,1 proc.), a z drugiej – dużego popytu na polskie papiery rządowe.

– Gazprom zapłacił PGNiG 1,5 mld dolarów kary. Kara finansowa to efekt decyzji Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 r. w sprawie nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 r.

– Polska ma największe rezerwy walutowe w historii. Na koniec stycznia 2021 r. NBP zgromadził aktywa rezerwowe o wartości 163 mld dol. wobec 94,9 mld dol. w 2015 r. NBP zarobił nawet cztery miliardy na złocie. Transakcje zakupu złota zostały przeprowadzone w idealnych momentach. NBP dokupił w maju i czerwcu 2019 r. łącznie prawie 100 ton złota. Dzięki temu jesteśmy 21. największym posiadaczem tego kruszcu na świecie mając ponad 230 ton tego kruszcu.

– Narodowy Bank Polski informował o zwiększeniu ilości złota w swojej rezerwie dewizowej. Zarząd NBP zdecydował, że ok 100 ton złota wróci do Polski i będzie przechowywane w skarbcach polskiego banku centralnego.

– Rating Standard’s & Poor podtrzymany na A

Wydarzenia

– Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (26–31 lipca 2016 r.). 1,5 mln osób bez incydentów

– Wizyta Prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce (5–6 lipca 2017 r.). Podpisanie umów na dostawy skroplonego gazu z USA (LNG) oraz bezpieczeństwa 5G w czasie Szczytu Państw Trójmorza

– Szczyt przywódców NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.) i ustanowienie stałej obecności NATO w Polsce (4 bataliony i siły dowódcze)

– Stałe miejsce w Radzie ONZ w 2018 r.

– Na szczycie UE (29 czerwca 2018 r.) przyjęto stanowisko Polski, że nie będzie relokacji nielegalnych imigrantów o co zabiegały Niemcy.

– Polska awansowała do grona krajów rozwiniętych. Agencja indeksowa FTSE Russell ogłosiła 29 września 2017 r. wyniki corocznej klasyfikacji krajów pod względem statusu rozwoju. Polska została przekwalifikowana z Emerging Markets do Developed Markets.

– 770 mld zł dla Polski wynegocjował Premier Morawiecki (10.12.2020 r.) w budżecie UE na lata 2021-2027 (618 mld zł dotacje +152 mld zł pożyczka) podczas gdy Premier Tusk wynegocjował zaledwie 441 mld w budżecie UE na lata 2014-2020.

– Ponad 100 miliardów złotych od Unii Europejskiej na transformację energetyczną Polski. Komisja Europejska przyznała Polsce około 27 mld euro z mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Pieniądze zostaną wykorzystane na uniezależnienie się od węgla. To największa alokacja środków wśród krajów wspólnoty. (15.01.2020)

– Konsolidacja Grupy Wyszehradzkiej poprzez cykliczne spotkania i wspólne stanowiska w UE

– Zniesienie wiz do USA (11.11.2019). Polscy obywatele mogą w celach turystycznych i biznesowych podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz, a jedynie po złożeniu online znacznie tańszego wniosku autoryzacyjnego (ESTA).

Energetyka

– Porozumienie Klimatyczne (22.04.2016). Rząd B. Szydło wynegocjował odejście od niekorzystnych dla Polski sztywnych mechanizmów redukcji emisji gazów cieplarnianych

– Ustawa antysmogowa od 2018 r. tj niższe taryfy za energię przeznaczoną na ogrzewanie w nocy, zakaz sprzedawania węgla niskiej jakości dla osób prywatnych których piece nie mają filtrów, zaostrzenie norm emisyjnych dla domowych kotłów grzewczych i ulgi na ich modernizację

– Na szczycie Rady Europejskiej w 12.2020 roku Polska jako jedyna została zwolniona z unijnego zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polscy dyplomaci mówią o sukcesie premiera, któremu udało się wynegocjować, że Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Koniec darmowych toreb foliowych od 2018 roku.

– O ponad 40%. wzrosły wydatki na ochronę środowiska w latach 2015-2019

– 1,7 tys. zł wyniosły wydatki na ochronę środowiska na jednego mieszkańca w roku 2019, to wzrost z 1,2 tys. zł w 2015 r.

– 103 mld zł przeznaczono w latach 2018-2020 na program „Czyste Powietrze” czyli dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

– 1,1 mld zł przeznaczono w latach 2019-2020 na program „Mój Prąd”, do którego wpłynęło ponad 200 tys. wniosków online. W 2021 r. wysokość dotacji to 500 mln zł. Program dofinansowuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dopłaty wyniosą maksymalnie 3 tys. zł. do instalacji.

– 100 mln PLN wydane na program „Moja Woda”, aby przeciwdziałać skutkom suszy. Dofinansowanie w formie dotacji na rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

– Program „Mój elektryk” na dofinansowanie zakupu lub leasingu samochodów zeroemisyjnych. Budżet programu to obecnie 0,5 mld zł w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. W przypadku osób fizycznych wynosi 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W ten sposób poza efektem ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także efekt społeczny – upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje także limit ceny pojazdu. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Nieruchomości

– Sejm przyjął ustawę, która kończy z dziką reprywatyzacją, która blokuje zgłaszanie kolejnych roszczeń, w tym mienia bezspadkowego

– Zgodnie z ustawą z 5 października 2018 r. grunty zabudowane budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe przeszły na własność dotychczasowych użytkowników wieczystych tych działek.

– 1 stycznia 2019 r. nastąpi uwłaszczenie gruntów, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Lokatorzy mieszkań nabędą współwłasność gruntu, jeśli przez 20 lat będą uiszczać specjalną opłatę przekształceniową, równą rocznej kwocie płaconej samorządowi na użytkowanie wieczyste.

– W 2016 r. Uchwalona Ustawa Deweloperska chroniąca nabywców, którzy nie muszą wpłacać pieniędzy na konto dewelopera, a na rachunek powierniczy zamknięty.

– W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Może on mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

– Absurdalny przepis wymuszający zdobycie kosztownego pozwolenia na budowę zbiornika do gromadzenia deszczówki zniknął z prawa budowlanego

– Sejm przyjął ustawę zakazującą reprywatyzacji budynków wraz z lokatorami. Co więcej, wreszcie ruszy wypłata odszkodowań dla ofiar warszawskiej afery.

– Koniec z potrzebą zdobycia zezwolenia na wycinkę drzewek na własnej posesji. Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach. Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza 50-80 cm w zależności od rodzaju drzewka to mimo że drzewo jest nasze bo rośnie na naszej posesji i nie zamierzamy go sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw.

– Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc. Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Motoryzacja

– Zmiana przepisów aby WORDy nie miały prowizji z niezdanych egzaminów

– Likwidacja fotoradarów starego typu i dozwolone timery na skrzyżowaniach. W 2016 roku usunięto z przepisów kompetencje straży gminnych i miejskich do wykonywania kontroli ruchu drogowego przy użyciu fotoradarów na drogach samorządowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym uprawnienie do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym ma Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

– Historia pojazdu wzbogacona została o możliwość sprawdzenia pojazdów sprowadzanych z zagranicy https://historiapojazdu.gov.pl/

– Ułatwienia dla kierowców od 1.10.2018 r. Możliwość jazdy bez OC i dowodu rejestracyjnego, nowe oznaczenia na stacjach, „podatek paliwowy” oraz opłata doliczana do badania technicznego.

– Z 7 do 14 dni został wydłużony termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu

– Zgodnie z nowymi przepisami – kierowca będzie zobowiązany „ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na przejściu”.

– Rozszerzenie możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na wszystkie kategorie dróg.

– Jazda „na suwak” i „korytarz życia” jako obowiązkowe – nowe przepisy w ruchu drogowym. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych.

– Polskie auto elektryczne Izera. Fabryka Izery powstanie w Jaworznie w województwie śląskim. Produkcja ma ruszyć w 2024 r.

Socialne

– 500+ dla dzieci (PO twierdziło, że nie stać Państwa). 148 mld PLN z programu 500+ wsparło 6,6 mln dzieci

– Spadek ubóstwa u dzieci aż o 93%. tj. o 309 tys. zmniejszyła się liczba dzieci żyjących w ubóstwie

– Bon turystyczny o wartości 500 zł na każde dziecko, za pomocą którego można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Do 2021 roku rodziny wykonały ponad 2,6 mln płatności bonami na łączną kwotę prawie 1,7 mld zł

– Niższy VAT na żywność dla niemowląt, pieluszki, smoczki, foteliki samochodowe

– Spadek bezrobocia do najniższego w historii 3,1%

– Darmowe leki dla seniorow 75+

– Wiek emerytalny obniżony do 65 roku życia dla mężczyzn i obniżony do 60 roku życia dla kobiet (za Platformy Obywatelskiej 67 lat dla wszystkich)

– Mieszkanie plus dla tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a równocześnie wysokość ich zarobków jest zbyt duża, by mogli ubiegać się o lokum np. od gminy. W takiej sytuacji jest aż 40% Polaków. Aktualnie w budowie jest ok. 2 tys. mieszkań a kolejnych 25 tys. jest w przygotowaniu

– Komisja Weryfikacyjna ws. wyłudzeń reprywatyzacji zwróciła państwu majątek warty 500 mln zł. Zablokowała setki egzekucji a ludziom przywróciła nadzieję

– Osiągnięte porozumienie z lekarzami rezydentami ws. wyższych wynagrodzeń w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,

– Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ws. wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu „Dobry start”. W sumie 4,3 mld zł zainwestowane w rozwój młodych Polaków

– Program Ciąża Plus, wprowadzającą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Darmowe leczenie farmakologiczne będzie przysługiwać wszystkim przyszłym matkom już od momentu stwierdzenia ciąży. Nowa lista nieodpłatnych leków dla ciężarnych „C” obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Obejmie ok. 400 tys. kobiet rocznie. (od 1 lipca 2020 r.)

– Program „Dostępność plus” dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentracja na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

– 13 i 14 emerytury. 47 mld zł zostało przeznaczone na trzynaste i czternaste emerytury w latach 2019-2021

– „Mama 4 plus”. Matczyne emerytury to świadczenia, które należy się wszystkim rodzicom, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci. W 2020 r.: 1025 zł na rękę. Pieniądze nie będą przyznane wszystkim rodzicom, a jedynie tym, które na skutek wieloletniej opieki nad dziećmi nie nabyły prawa do emerytury lub otrzymują od organu emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

– Sejm uchwalił darmowe leki dla seniorów +75. koszt leków z listy refundowanej dla wszystkich osób powyżej 75. roku życia

– Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo. Po roku działania okazuje się, że przeciętny uczestnik PPK wpłacając rocznie 1289 zł na koniec roku ma na koncie 2831zł.

– Koniec z marnowaniem żywności: ustawa nakaże sprzedawcom zadbać o jedzenie. Zgodnie z ustawą sklepy powyżej 250 m kw., których połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności.

– A. Waltz, mąż H. Gronkiewicz po śledztwie komisji sejmowej weryfikującej warszawskie reprywatyzacje zwraca 5 mln zł w związku z nieprawidłowościami w przejęciu kamienicy przy ul. Noakowskiego

Edukacja

– Przywrócenie 8 klas i likwidacja gimnazjum, które nie poradziło sobie z przemocą w szkołach

– Ponad 100 mln zł przeznaczono w latach 2015-2020 na dofinansowanie niemal 3 tys. obiektów w ramach Otwartych Stref Aktywności w polskich gminach

– Uruchomiliśmy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który umożliwia szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu

– Obowiązek szkolny od 7 roku życia. To rodzice mają wybór jeśli chcą posyłać dzieci do szkoły wcześniej

– Mała ustawa o innowacyjności zachęcająca naukowców do komercjalizacji wyników swoich badań, ustawa znosi podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły odpisać od podatku koszty uzyskania patentu. będą mogli odliczać koszty na działalność B+R nie przez trzy, ale przez sześć lat.

– Odzyskanie dzieł sztuki zagrabionych po II Wojnie światowej kolekcji Czartoryskich

– Rozporządzenie MEN ws tego aby matematyka była przed południem a w szkołach były szafki dla uczniów na podręczniki i dostęp do wody pitnej

– Zleciłem działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem

– Powołanie uczelnie Collegium Intermarium

– Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

– Zamknięcie dotacji dla pseudoartystów szkalujących Polaków

Technologie

– Profil zaufany zakładany poprzez konta bankowe czyli potencjalnie 24 mln osób może w prosty sposób załatwić sprawy w urzędzie przez internet. Profil zaufany założyło 10,8 mln osób (stan na 2021 r.).

– Serwis https://obywatel.gov.pl/ – w jednym miejscu skupia wszystkie usługi świadczone przez państwo na rzecz obywateli (176 usług) a za pomocą profilu zaufanego 35 z nich można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu np. meldunek, zgłoszenie urodzenia i imienia dziecka przez internet – zgłaszającemu zostanie przysłany nr Pesel. Do 2021 r. było 275 tys. elektronicznych zgłoszeń narodzin dziecka, 8,1 mln elektronicznych wniosków o 500+, 5,7 mln elektronicznych wniosków o 300+, niemal 67 tys. wydanych odpisów aktu stanu cywilnego w wersji elektronicznej

– CEPiK 2.0 – możliwość sprawdzenia punktów karnych online

– Ustawa węzłowa przyjęta przez Sejm – jednym loginem i hasłem zalogujemy się do urzędów, portali i banków

– Rozliczanie PIT przez internet. Blisko 20 mln elektronicznych deklaracji PIT, w tym ok. 10 mln
za pomocą e-PIT w 2021 r.

– E-dowód w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość. Wyposażony będzie on w tzw. profil osobisty, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w różnego rodzaju e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

– mObywatel – aplikacja z dowodem osobistym. 2,6 mln pobrań

– Prawo jazdy w mObywatel pozwala nie wozić zwykłego dokumentu. 1,3 mln pobrań

– mLegitymacja dostępna jest w ramach aplikacji mobilnej mObywatel.

– Nowy rejestr z informacjami o wszystkich biurach podróży w Polsce – uruchomił Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki* zawiera wpisy dla ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców tej branży. Wreszcie można sprawdzić, czy dana firma jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez marszałków województw i czy ma zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności.

– SMSy z ostrzeżeniami RCB o nadzwyczajnych sytuacjach. Takiego systemu nie mają np. Niemcy gdzie doszło do powodzi, w których zginęli ludzie

– e-skrzynka pocztowa, odpisy elektroniczne aktu urodzenia czy małżeństwa

– Aplikacje na smartfony Orlen, PGNiG, PGE pozwalają opłacać rachunki lub za benzynę z pomocą smartfonu.

– Doręczenie elektroniczne zastąpi wkrótce list polecony. Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.

– Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć online

– E-licytacje komornicze. Pozwoliły na likwidację zmów między licytantami, zapewniają transparentność i bezpieczeństwo postępowania. Zyskują na tym wierzyciele i dłużnicy, ponieważ dzięki uproszczonej i zdalnej formie licytowania zwiększy się zainteresowanie licytacjami. Nowe przepisy są wzorowane na sprawdzonej już e-licytacji ruchomości. Nowe przepisy są wzorowane na sprawdzonej już e-licytacji ruchomości (04.2021)

– Rozprawy zdalne. Ustawa przewiduje przyjęcie jako zasady prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, toteż strony postępowania, a także świadkowie i biegli, nie będą musieli osobiście stawiać się w sądzie. Zmniejszy się przez to ryzyko epidemiczne, a utrzymana zostanie jawność rozprawy dla stron. (04.2021)

– Transmisje w sprawach reprywatyzacji. Rozprawy sądów administracyjnych rozstrzygających w sprawach „dzikiej reprywatyzacji” nieruchomości warszawskich, mają być transmitowane publicznie, co przyczyni się do większej kontroli społecznej nad tym wrażliwym obszarem działalności sądów. Skończy się wydawanie wyroków o decyzjach Komisji Weryfikacyjnej za zamkniętymi drzwiami i bez uzasadnienia. (04.2021)

– e-Recepty, od 2020 roku. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Zdrowia wprowadziły wspólnie obsługę e-recept w mobilnej aplikacji mObywatel. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą realizować recepty za pośrednictwem swojego smartfona. Internetowe konto pacjenta założyło 8,5 mln Polaków

– e-Zwolnienia. E-zwolnienie to po prostu elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze (lub asystenci medyczni) wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA. To duże ułatwienie dla pacjentów.

– E-skierowanie od 8 stycznia 2021 r. umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji. Wszystkie e-skierowania są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta

– System P1 to skrót od Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. To dzięki tej platformie zostanie umożliwiona wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) pomiędzy podmiotami leczniczymi. Każde oprogramowanie gabinetowe musi od lipca posiadać funkcję raportowania zdarzeń medycznych, gdyż te zostaną udostępnione za pośrednictwem Systemu P1. System P1 jest częścią projektu e-Zdrowie, który ma na celu cyfryzację polskiej służby zdrowia. Wymiana danych medycznych pomiędzy placówkami ma usprawnić wiele procesów związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych, m.in. monitoring i sprawozdania z realizacji świadczeń i łatwy dostęp do informacji o świadczeniach (zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów).

– PKP Intercity: Kupując bilet na pociąg można zobaczyć i wybrać miejsce. Cena zależna od czasu kupienia biletu.

– „Czyń dobro – donoś”: ruszyła aplikacja do donoszenia na łamanie prawa, np. drogowego

– Platforma iternetowa e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości (od 01.01.2017). Możliwość zakupu przez internet na https://oplaty.ms.gov.pl znaku opłaty sądowej tzw znaczka skarbowego, zapłaty wstępnej do sprawy, zapłaty do sprawy

– NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu #TPK pod bezpłatnym numerem telefony 800 137 200, za pomocą której można otrzymać profesjonalną poradę pielęgniarki lub lekarza

Inwestycje państwowe

– Umowa o budowie gazociągu Baltic Pipe. Gazociąg daje Polsce szansę na dostawy gazu z Norwegii. Planowane oddanie go do użytku to 2022 rok – na chwilę przed wygaśnięciem niekorzystnego dla Polski kontaktu z Gazpromem

– Uruchomienie Gazoportu i podpisanie umowy na dostawy skroplonego gazu (LNG) z USA i ws gazociągu na Centralną Europę podczas szczytu Krajów Trójmorza. PGNiG zawarło umowę z amerykańską firmą Venture Global LNG na zwiększenie volumenu dostaw skroplonego gazu ziemnego z USA.

– Podpisano umowę zakupu Stoczni Szczecińskiej przez inwestora za 100 mln zł. A to oznacza, że po 8 latach swoistego przestoju, stocznia wróciła na mapę przemysłu okrętowego.

– 100 nowych obwodnic ma kosztować 28 mld zł – ogłosił rząd. Program będzie realizowany w latach 2020-2030. obwodnica stalowej woli, obwodnica Krakowa

– Inwestycje w szlaki komunikacyjne Via Baltica i Via Carpathia

– Polskie nagrania sprzedane przez Ministra Kultury (z PO) B. Zdrojewskiego zostaną przez Polskie Państwo odkupione od Warner Music a jest to 40 tys. nagrań

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę na przesył gazu w ramach projektu Baltic Pipe z duńskim operatorem systemu przesyłowego Energinet

– Największe inwestycje w dworce w historii PKP. PKP kontynuowały realizację największego w swojej historii programu przebudowy polskich dworców, w ramach którego w latach 2016-2023 w całym kraju zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 obiektów. Część inwestycji ujętych w programie została już ukończona. Pod koniec 2020 r. łącznie 50 dworców objętych programem inwestycyjnym znalazło się fazie budowy i modernizacji

– W ostatnich pięciu latach sieć dróg ekspresowych i autostrad powiększyła się o 40%. W całej Polsce budujemy drogi ekspresowe, krajowe, gminne, powiatowe, obwodnice i wiadukty. Ta infrastruktura jest po to, żeby zapewnić jak największy komfort jazdy i bezpieczeństwo, poprawić jakość powietrza oraz dać impuls gospodarczy do równomiernego rozwoju kraju.

– Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na koniec 2020 roku w kraju było użytkowanych 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych – łącznie: 4269 km nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Pod koniec 2015 roku (od połowy listopada rządził już PiS) było autostrad było 1557 km, a dróg ekspresowych 1463 km – w sumie: 3021 km. Rację miał więc minister infrastruktury, mówiąc, że sieć dróg szybkiego ruchu powiększyła się o 40 proc. Dokładnie: o 41,3 proc.

– Ponad 10 mld PLN na 13 tys. km. dróg samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2021. Dzięki rządowemu wsparciu zmodernizowano drogi lokalne o długości 18 672 km w latach 2015-2020. Za czasów PO w latach 2007-2015 zmodernizowano drogi lokalne o długości 14 803 km.

– Droga S6, która będzie częścią obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, to arteria komunikacyjna, która da nowe perspektywy dla Pomorza i Kaszub.

– Przekop Mierzei wiślanej

– Rozbudowa portów w Gdyni i w Świnoujściu

– Budowa Centralnego Portu w Gdańsku. Łączny przeładunek towarów w 2019 r. wyniósł 52,2 mln ton co oznacza wzrost o 45,4% w porównaniu z przeładunkiem w 2015 r.

– Do 2024 r w gdańskim porcie zostanie uruchomiony wart 2 mld zł trzeci terminal kontenerowy (Baltic Hub 3) zwiększający możliwości przeładunku o 50%. Gdańsk-największy port na Bałtyku i najszybciej rozwijający się port w Europie. Za 2 mld zł powstanie między innymi nowe 700-metrowe nabrzeże głębokowodne (18 m) oraz plac o powierzchni 36 hektarów. W ramach projektu zamontowanych zostanie też 7 suwnic zdolnych do rozładunku największych statków. Dodatkowo stanie też 20 automatycznych suwnic RMG, które będą obsługiwanie zdalnie przez operatorów. To wszystko pozwoli zwiększyć możliwości przeładunkowe o połowę – z 3 mln TEU (jednostka pojemności równa kontenerowi o długości 20 stóp) do 4,5 mln TEU.

– Udrożnienie głównych rzek

– Obwodnica Krakowa

– Nowa Zakopianka

– Polska Press odkupiona przez Orlen

– Centralny Port Komunikacyjny. Komisja Europejska przyznała ponad 108 mln zł dofinansowania z instrumentu CEF Reflow na Centralny Port Komunikacyjny. To dotychczas największa dotacja, jaką spółka pozyskała z Brukseli.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

– Program czyste powietrze

– Program Mój prąd

– Tama w Siewieżno

– Odbudowa Pałacu Saskiego

– Tunel pod Świną 1,5 km obok Szczecina

– Nowe samoloty dla rzadu. Dostarczony w 2017 r. „Piłsudski” to standardowy Boeing 737-800 natomiast dostarczone w 2021 r. „Dmowski” i „Paderewski” to Boeingi 737-800BBJ2 (Boeing Business Jet)

– Polski Fundusz Rozwoju odzyskał Polskie Koleje Liniowe (PKL)

– Po 30 latach wagonówka wraca do PKP, po 20 latach wraca do skarbu państwa.

Orlen rozpoczął inwestycję wartą 13,5 mld zł i do 2025 r uruchomi produkcję w kompleksie petrochemicznym Olefin III, w którym będzie pracować 10 tys. osób. Największa tego typu inwestycja w Europie.

– Grupa Lotos odkryła nowe złoża ropy w Norwegii. Firma prowadzi szczegółowe analizy wyników odwiertu poszukiwawczego „Liatarnet” na norweskiej koncesji, gdzie niedawno odkryto ropę. Zasoby oszacowano na około 80-200 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe)

– Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu,

– Koncepcja drugiego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej,

– Plany powstania elektrowni atomowej. Trwają negocjacje z potencjalnymi partnerami.

– Rozwój OZE

– 13 mld PLN w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje bliskie ludziom. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

– Ponad 5 tys. km torów kolejowych zmodernizowano w latach 2016-2020, do tego ponad 600 dworców, stacji i przystanków kolejowych

– 1228 km nowych dróg ekspresowych i autostrad oddano do użytku w latach 2016-2020

– Polski Fundusz Rozwoju zainwestował ponad 10 mld PLN od 2016 r., wspierając m.in. 300 innowacyjnych firm

– Na miejscu Przekopu Mierzei Wiślanej jest znacznie więcej złoża bursztynu niż podawano. Było podawane 1.4 tony, a okazało się, ze jest 6.9 tony. 1 kg bursztynu kosztuje ok. 20 tys. zł.

– Lista inwestycji finansowanych przez rząd: https://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji#map

Inwestycje w Polsce

– Największe światowe koncerny inwestują w Polsce (np. W 2017 r. Amazon, Daimler, IKEA, General Electric, Hilton, Toyota (400 mln zł), LG Chem, Zalando, Goldman Sachs 300 etatów itp. ) w 2016 Polska była w pierwszej piątce w Europie. JP Morgan w Polsce zapowiedział 3 tys. miejsc pracy

– Japoński koncern Toyota zainwestuje 600 mln zł w zwiększenie produkcji napędów hybrydowych w Wałbrzychu. Realizacja nowych projektów zwiększy łączną wartość nakładów japońskiego koncernu na produkcję w Polsce do ponad 5,5 mld zł. Nasz kraj jest drugim poza Japonią ośrodkiem produkcji i rozwoju napędów hybrydowych Toyoty na świecie.

– Microsoft zapowiedział zainwestowanie 1 mld dolarów w stworzenie regionalnego hubu technologicznego

-Google inwestuje w Polsce 2 mld USD

– Wielka japońska inwestycja w Gnieźnie. Powstanie pierwszy w Europie zakład Toshiba. Koszt inwestycji ma przekroczyć 100 mln zł.

– Historyczny rekord budowy mieszkań. Według danych GUS w 2020 oddano do użytkowania 221 978 mieszkań, czyli o 7% więcej niż w 2019. Był to rok rekordowy pod tym względem, z najwyższym wynikiem od 41 lat.

– Morawiecki wizytując Opel Manufacturing Poland w Gliwicach, zapowiedział budowę kolejnej, wielkiej fabryki samochodów dostawczych na terenie Gliwic

– Norman Logistics Sp. z o.o. opublikowała nową prognozę, która przewiduje, że Polska stanie się logistycznym centrum Europy.

– Inwestycja PepsiCo o wartości ponad 1 mld zł ma być realizowana etapami do 2025 roku. Dzięki inwestycji w regionie ma powstać 450 miejsc pracy. Zgodnie z zapowiedziami wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów.

Rolnictwo

– Wprowadzenie prawnej ochrony ziemi rolnej przed sprzedażą

– Ponad 80 mln PLN na wsparcie misji realizowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich

– Aktywna praca na rzecz rolników w Unii Europejskiej i polski komisarz ds. rolnictwa np. wcześniejsze wypłaty zaliczek unijnych tj. 10 mld zł dzięki temu rolnicy mogą zaplanować inwestycje

– 32 mld EUR wynegocjowaliśmy dla polskich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

– Ułatwiona sprzedaż żywności przez rolników z własnego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Beneficjentem zmiany będą nie tylko rolnicy, ale i konsumenci, którzy mogą spodziewać się większego zróżnicowania na rynku produktów spożywczych. (Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.)

– Wędliny kupimy prosto od rolnika. (od 02.2020 r.) Nowe przepisy zapewniają umożliwienie rolnikom zabijania zwierząt we własnych gospodarstwach – bez konieczności korzystania z usług dużych ubojni. Wymogi nie są skomplikowane. Należy m. innymi ukończyć kurs rzeźnika. Mięso można przerabiać na wędliny i sprzedawać konsumentom.

– Program „Dobrostan zwierząt”, zwanym potocznie ”Krowa plus” oznaczającą, że dany produkt pochodzi od zwierząt utrzymywanych przez rolnika w warunkach podwyższonego dobrostanu. Rolnicy otrzymają 595 zł rocznie na krowę mleczną oraz 329 zł na krowę „mamkę”, w przypadku loch – 301 zł i tuczników – 24 zł.

– Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego. Obniżenie kosztów produkcji rolnej przez zwiększenie do 100 litrów zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa na każdy hektar

– Zwiększono pomoc państwa w obniżeniu kosztów produkcji rolnej poprzez podwyższenie wielkości zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym w pracach rolniczych. W 2019 roku dofinansowanie wynosiło 1,18 mld zł.

Bezpieczeństwo

– Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych

– Przywrócone 127 posterunki Policji z 418 zamkniętych przez PO (w planach jeszcze 100)

– Ochrona granic i Państwa przed nielegalnymi imigrantami i wzmocnienie w sprzęt straży granicznej

– Przeniesienie dywizji do Warszawy (za PO Polska na wschód od Warszawy była bezbronna)

– Budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie, która jest uzupełnieniem elementów systemu Aegis zlokalizowanych w Rumunii oraz na okrętach stacjonujących w bazie amerykańskiej marynarki wojennej w Rocie w Hiszpanii. Baza jest częścią europejskiego systemu obrony antybalistycznej (EPAA)

– Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej (30 tys. żołnierzy w 2021 r.), które okazuje się nieocenionym wsparciem w czasie nadzwyczajnych sytuacji np. udzielając pomoc ludności podczas wiosennej powodzi w 2019 roku czy w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 roku gdzie WOT przejęło na siebie część zadań personelu medycznego takich jak np. wstępną segregację pacjentów (tzw. triaż), dokonywanie wymazów czy dezynfekowanie karetek pogotowia. W 2021 roku ponad 100 żołnierzy WOT pomogło poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej

– Zwiększenie do ponad 2,0% PKB wydatków obronnych

– Wzmocnienie Polskiej Armii przez zakupy sprzętu. W latach 2015-2021 zakupiono m. innymi: 32 Samoloty F-35, 250 szt. czołgów Abrams, 24 uzbrojone drony Bayraktar TB2, 18 haubice samobieżne 155 mm KRAB, 40 szt. samobieżne moździerze RAK, 175 samochodów sanitarnych, 485 samochody terenowe Ford Ranger, 20 wyrzutni M-142 HIMARS z zapasem amunicji rakietowej i wozów transportowych, 4 śmigłowce AW101, 4 śmigłowce S-70i Black Hawk, 16 samobieżnych stacji radiolokacyjnych ZDPSR, 473 samochody Jelcz 442.32, 780 lekkich moździerzy piechoty LMP-2017, 40 szt. Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) PGZ-19R, 3 samoloty typu Boeing 737-800, 2 niszczyciele min typu Kormoran II, 53 tysiące karabinków Grot, 77 tysięcy masek przeciwgazowych MP-6, 79 tysięcy kompletów odzieży ochronnej FOO-1 oraz 79 tysięcy sztuk narzutek ochronnych NO-1, 2494 karabinów maszynowych UKM-2000P, 11 zestawów aparatowni łączności cyfrowej, 4 Dywizjonowe Moduły Ogniowe (DMO), 64 egzemplarzy 120 mm moździerzy samobieżnych M120K, 2 samoloty typu Gulfstream G550, 1 094 radiostacje HARRIS, Modernizacja 128 czołgów Leopard 2A4, 1000 przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, 438 285 mundurów wz. 93 Pantera, 132 tys. kompletów ubiorów ochronnych wzór 128Z/MON, odpowiednią liczbę zestawów amunicji i rakiet.

– Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o podpisaniu umowy na dostawę trzech fregat „Miecznik” dla Marynarki Wojennej RP, nad których budową będzie czuwać Polska Grupa Zbrojeniowa. Okręty powstaną zatem w polskich stoczniach w ramach kontraktu wartego 10 mld zł, co oznacza, że podpisana umowa to największe w historii zamówienie dla krajowego przemysłu obronnego.
– System PATRIOT będący częścią programu „Wisła” będzie jednym z głównych elementów tworzących system Obrony Powietrznej kraju. W marcu 2018 r. podpisana została umowa na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu systemu „Wisła – 1 Faza”. Do końca 2022 r. nastąpi dostawa dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 pocisków PAC-3 MSE produkowanych przez Lockheed Martin. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z opracowywanym dla US Army systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS. Wartość umowy wyniosła 4,75 mld dolarów, z czego 700 mln zł przewidziano dla polskich zakładów.

– Kontrakt na remont w Gliwicach 230 czołgów T-72. Jego wartość to 1,75 mld złotych

– Anulowanie zamówienia Ministra T. Siemoniaka z PO na śmigłowce Caracal za 14,3 mld zł, których koszty naprawy są tak drogie, że połowa francuskiej floty nie lata.

– Liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących rotacyjnie, ale na stałe, w Polsce wzrośnie z obecnego tysiąca do 5,5 tys. Równocześnie do Poznania trafi Wysunięte Dowództwo Dywizje V Korpusu USA.

– Eurostat publikuje dane, że Polska rokrocznie jest najbezpieczniejszym krajem w Europie i ma najmniejszą liczbę przestępstw w każdej kategorii na 100 tys. mieszkańców (WEI)

– Podwyższenie liczby sił zbrojnych z poniżej 100 tys. w 2015 roku do około 120 tys.

– Rząd zapowiedział powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wedle wstępnych założeń zatrudnienie znajdzie w nim 1,8 tys. funkcjonariuszy, a nabór rozpocznie się w styczniu 2022 r. Docelowo biuro ma być w pełni gotowe do 2025 r., a jego pracownicy otrzymają stałe dodatki wynoszące 70-130 proc. przeciętnego uposażenia w policji.

– Błyskawiczne wybudowanie płotu na granicy z Białorusią. Powstanie dodatkowo nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej

Pandemia COVID

– Akcja „Lot do domu” pozwalająca wrócić za darmo Polakom z całego świata. Według danych podawanych przez MSZ w ten sposób wróciło ponad 55 tys. Polaków

– Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 312 mld zł

– Szybka reakcja rządu poprzez zamknięcie granic i szkół

– Ulotki informacyjne, bezpłatne maski, dostępny płyn dezynfekujący na stacjach Orlen

– Zorganizowanie sieci punktów, która pozwala na szczepienie 450 tys. ludzi dziennie

– Uruchomienie elektronicznej rejestracji na szczepienia w ciągu kilku tygodni

– Narodowy program szczepień anty Covid ponad 32 mln wykonanych szczepień

– Zakupy szczepionek zapewniające stałe dostawy

– Szpital Narodowy, który wg opozycji był marnowaniem pieniędzy w 03.2021 był zapełniony

– Aplikacja mojeIKP zawierająca Europejski certyfikat wykonania szczepienia

– Liczba uczelni posiadających akredytację do kształcenia pielęgniarek/położnych: 2015r. – 77. 2020r. – 106. Przyjęcia na kierunki pielęgniarstwo/położnictwo: Rok akademicki 2013/2014 – 10020, Rok akademicki 2019/2020 – 16673

– Wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły z 4% (jako % PKB) w 2015 roku do 5,5% w 2021 roku. W planach Polskiego Ładu jest 7% (jako % PKB) na zdrowie. Wzrost wydatków w latach 2015-2020: renta socjalna: +62% (z 740 zł do 1200 zł), onkologia: +43,6% (z 7,8 mld zł do 11,2 mld zł), psychiatria i walka z uzależnieniami: +43,7% (z 2,4 mld zł do 3,4, mld zł), służba zdrowia: +32,7% (z 79,9 mld zł do 106 mld zł)

– Odtajnienie dla rodziny historii leczenia pacjentów, którzy zmarli – wcześniej tylko na wniosek sądu miało się dostęp do historii choroby

– Polska, wg UniCredit, w najbardziej znaczący w Europie Śr.-Wsch. sposób zadbała o utrzymanie miejsc pracy. Przedsiębiorstwa dostały wsparcie, aby uniknąć zwolnień. Do firm płynie 6,7% PKB, z czego bezzwrotne może okazać się nawet 4%.

Polski Ład – program PiS na kolejne lata

– 7%. PKB na zdrowie. Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Na zdrowiu się nie oszczędza, a nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

– Obniżka podatków dla 18 mln Polaków. Wysoka kwota wolna dla wszystkich pracujących Polaków – 30 tys. zł. Wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku doprowadzi do wzrostu progresywności klina podatkowego – podatki będą niższe dla osób o niskich i średnich dochodach (18 mln beneficjentów zmiany), a bardziej sprawiedliwe dla mających wysokie dochody. Kwota wolna w wysokości 30 tys. PLN oznacza brak podatku od płacy minimalnej. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce osiągnie poziom porównywalny do Niemiec, Francji czy Irlandii. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie zasad opłacania składek zdrowotnych dla działalności gospodarczych, takich samych jak w przypadku umów o pracę (liniowo do dochodu).

– Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy. W chwilach kryzysu państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji obligacji rozwojowych będzie możliwe uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, z którego po ustaniu pandemii sfinansujemy odbudowę i modernizację kraju. Te środki – oprócz 770 mld PLN w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy – pomogą w osiągnięciu europejskiego poziomu życia. Fundusz da nie tylko impuls rozwojowy, ale także zmieni jakość życia mieszkańców małych, średnich i dużych miast.

– Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności. Możliwość zakupu planu architektonicznego z katalogu za 1 zł. Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować do 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa
społecznego, czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci maksymalnie do poziomu 100 tys. PLN. (2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia

– Emerytury bez podatku do 2500 PLN. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To zmiana podnosząca o nawet 2000 PLN rocznie świadczenia dla 65 proc. emerytów.

– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 12.000 zł na drugie i kolejne dziecko

– Stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego przyciągnie nowych inwestorów. Są 2 czynniki podatkowe, które decydują o lokalizacji inwestycji. Pierwszy to wysokość opodatkowania zysków z planowanej inwestycji. Drugi to ilość obowiązków, które ciążą na firmie w związku z rozliczeniem podatku. Im więcej jest takich obowiązków i im bardziej są skomplikowane i czasochłonne, tym mniej opłaca się w danym kraju inwestować. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/ulgi-dla-inwestora-polski-lad/

Chcąc polepszyć klimat inwestycyjny w Polsce zostały zaprojektowane zmiany w podejściu do inwestorów strategicznych i rozwiązań, jakie możemy im zaoferować.

Rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej i innowacje to:

– Stworzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (Investor Desk)

– Interpretację 590. Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania.

– Tworzenie Grup VAT

– Korzystne rozwiązania dla holdingów – prostsze rozliczenia i łatwiejsze inwestowanie

– Opcję opodatkowania VAT usług finansowych

– Ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej.
–>


Widzisz błąd na stronie?
Uważasz, że warto dodać jeszcze jakąś informację do tekstu?
Napisz do nas!